Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Νέα-Ανακοινώσεις

Σε αυτήν την ενότητα αναρτώνται ανακοινώσεις του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


Πλαίσιο λειτουργίας
Πρωτοδικείου
Covid-19