Στατιστικά

Σε αυτήν την ενότητα αναρτώνται στατιστικά στοιχεία της πολιτικής ροής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


αποτελέσματα.
Περιγραφή Έτος Είδος Αρχείο Ημερομηνία