Πλαίσιο λειτουργίας δικαστηρίου (Covid-19)

Σε αυτήν την ενότητα αναρτώνται ανακοινώσεις του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του υπό τις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία