Αρχική | Χρήστες | Φορείς - Σύνδεσμοι | Συνθέσεις Δικαστηρίων | Εκλογές
 
 
Google
Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020
Συνοπτική περιγραφή
Κανονισμός Πρωτοδικείου
Οργανωτική δομή
Έντυπα αιτήσεων
Στόχοι-έργα
Στατιστικά
Eκδηλώσεις
Τοποθεσία
Συνήθεις Ερωτήσεις
Προμήθειες
Επικοινωνία
 
Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Κάντε κλικ εδώ!
Click για να δείτε το πιστοποιητικό
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.)
Γενικά Στοιχεία
Στην έδρα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης λειτουργεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
Ιδρύθηκε στις 14/6/1914 και εδρεύει στο Δικαστικό Μέγαρο .
Συμβούλια - Επιτροπές Δ.Σ.Θ. - Κέντρο Δικηγορικών Μελετών
Στο πλαίσιο του Δ.Σ.Θ. λειτουργούν τέσσερις (4) επιτροπές διενέξεων μεταξύ Δικηγόρων και πελατών, δύο (2) επιτροπές διενέξεων μεταξύ Δικηγόρων και πέντε (5) πειθαρχικά συμβούλια τα οποία επιλαμβάνονται των πειθαρχικών παραπτωμάτων των Δικηγόρων.
Στο Δικηγορικό Σύλλογο δραστηριοποιούνται οι παρακάτω επιτροπές, οι οποίες προεδρεύονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις οποίες συμμετέχουν πλήθος Δικηγόρων:
 1. Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής πολιτικής Δ.Σ.Θ.
 2. Επιτροπή «Αρμενοπούλου»
 3. Επιτροπή ενημερωτικών δημοσιευμάτων και περιοδικού «Ενώπιον»
 4. Επιτροπή Πληροφορικής
 5. Επιτροπή Νομοθεσίας και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων
 6. Επιτροπή Δικηγορικού Κώδικα & κώδικα Δεοντολογίας και συναφών νομοθετημάτων
 7. Επιτροπή Διεθνών Δικηγορικών Οργανώσεων
 8. Επιτροπή Επιμορφώσεως Ασκουμένων Δικηγόρων
 9. Επιτροπή Οικονομικών και αξιοποίησης & διαχειρησης περιουσίας Δ.Σ.Θ.
 10. Επιτροπή Οργανώσεως και Απονομής Δικαιοσύνης
 11. Επιτροπή Δικαστικών Μεγάρων και Πάρκιγκ
 12. Επιτροπή Επιστημονικών Εκδηλώσεων
 13. Επιτροπή Αθλητισμού
 14. Επιτροπή Πολιτισμού
 15. Επιτροπή Βιβλιοθήκης
 16. Επιτροπή Εσωτερικής οργάνωσης - λειτουργίας Δ.Σ.Θ.
 17. Επιτροπή Ευρωπαϊκού Δικαίου
 18. Επιτροπή Νέων Δικηγόρων
 19. Επιτροπή ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας
 20. Επιτροπή Νομικής Βοήθειας (Legal Aid)
 21. Επιτροπή Λειτουργίας Μεγάρου Διαγωνίου
 22. Επιτροπή Κτηματολογίου
 23. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δικηγόρων
 24. Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων
 25. Επιτροπή Δημοκρατικών Θεσμών και ανθρωπίνων, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων
 26. Επιτροπή ισότητας
 27. Επιτροπή Συνεταιριστικών πρωτοβουλιών Δικηγόρων
 28. Επιτροπή Αξιοποιήσεως Ευρωπαϊκών και λοιπών Προγραμμάτων
 29. Επιτροπή στήριξης της Ένωσης Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων
 30. Επιτροπή επαγγελματικής κατάρτησης δικηγόρων
 31. Επιτροπή τοπικών θεμάτων & σχέσεων με φορείς της πόλης
 32. Επιτροπή οικολογίας και περιβάλλοντος
Οι περισσότερες από τις επιτροπές του Δικηγορικού Συλλόγου παράγουν σπουδαίο έργο και οι προτάσεις τους λαμβάνονται υπόψη και υλοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Τον Μάιο του 2000 ιδρύθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ. το Κέντρο Δικηγορικών Μελετών (ΚΕ.Δ.ΜΕ), φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος εδρεύει στο κτίριο του Δ.Σ.Θ. στη Διαγώνιο και σκοποί του είναι η έρευνα, η μελέτη νομικών και δικηγορικών προβλημάτων, η τεκμηρίωση για τη λήψη αποφάσεων κ.ά.
Υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
 • Πρόεδρος: Τηλ. 2310 543-451
 • Αντιπρόεδρος Α΄: Τηλ. 2310 500-874
 • Αντιπρόεδρος Β΄: Τηλ. 2310 500-874
 • Γενικός Γραμματέας: Τηλ. 2310 543-452
 • Ταμίας: Τηλ. 2310 546-525
 • Διευθυντής: Τηλ. 2310 542-987, Fax: 553-444
 • Τμήμα Δικηγόρων - Ασκουμένων Πειθαρχικά - Επιτροπές Μητρώου: Τηλ. 2310 500-868, 2310 500-867, 2310 500-882, 2310 507-405
 • Οικονομική Υπηρεσία: Τηλ. 2310 546-525, 2310 500-878, 2310 507-406
 • Λογιστήριο: Τηλ. 2310 543-454, 2310 507-408
 • Γραφείο Διαχειρίσεως - Συμβολαίων: Τηλ. 2310 500-871, 2310 507-409
 • Γραφείο Εκδόσεων: «Αρμενόπουλος» «Ελληνικής Επιθεωρήσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου»: Τηλ. 2310 528-509
 • Αρχείο «Αρμενόπουλου»: Τηλ. 2310 507-340
 • Γραφείο Πρωτοκόλλου: Τηλ. : 2310 500-881
 • Βιβλιοθήκη: Τηλ. 2310 500-873
 • Γραφείο Αναφορών κατά Δικηγόρων και Επιτροπών Διενέξεων & Επικύρωση μεταφράσεων: Τηλ. 2310 500-870, 507-410
 • Γραφείο Διεκπεραίωσης & Παραλαβή Βιβλιαρίου Ταμείου Νομικών: Τηλ. 2310 500-880
 • Γραφείο καθαρογραφής πρακτικών: Τηλ.2310 500-986
 • Κτίριο Διαγωνίου (Τσιμισκή αρ. 103), Τηλ. 2310 257-136
 • Μηχανογράφηση: Τηλ. 2310 507-435
 • Γραφείο Εκδόσεως Διπλοτύπων Παραστάσεων: Τηλ. 2310 515-218
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει σήμερα (1-12-2006) 5927 ενεργά μέλη.


  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Μεθόδων και Οργάνωσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
  Powered by ALTEC Developed by OTS