Αρχική | Χρήστες | Φορείς - Σύνδεσμοι | Συνθέσεις Δικαστηρίων | Εκλογές
 
 
Google
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
Συνοπτική περιγραφή
Κανονισμός Πρωτοδικείου
Οργανωτική δομή
Έντυπα αιτήσεων
Στόχοι-έργα
Στατιστικά
Eκδηλώσεις
Τοποθεσία
Συνήθεις Ερωτήσεις
Προμήθειες
Επικοινωνία
 
Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Κάντε κλικ εδώ!
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

 

Διακηρύξεις 2013
 
 

202/2013 Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια δύο (2) φωτ/κών μηχανημάτων και τριών (3) συσκευών FAX στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 8/4/2013 pdf
242/2013 Ανακοίνωση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη βιβλιοδέτηση και την αναβιβλιοδέτηση 3.430 τόμων του διατηρητέου αρχείου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 14/5/2013 pdf
336/2013 Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών για τον ελαιοχρωματισμό γραφείων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 18/6/2013 pdf
358/2013 Ανακοίνωση για την ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φαξ (ανταλλακτικών και προμήθεια αναλωσίμων υλικών για αυτά) στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης pdf 8-7-2013
362/2013 Ανακοίνωση για την κατάθεση προσφορών για την ετήσια καθαριότητα των Ειρηνοδικείων Βασιλικών, Κουφαλίων και Λαγκαδάpdf 11-7-2013
429/2013 Ανακοίνωση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑΧΔΙΚ του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκηςpdf27-9-2013
430/2013 Ανακοίνωση για την κατάθεση προσφορών για την ετήσια συντήρηση των κλιματισιτκών μηχανημάτων στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑΧΔΙΚ του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκηςpdf27-9-2013
433/2013 Ανακοίνωση ∆ιενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης pdf4-10-2013

452/2013 Ανακοίνωση ∆ιενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης (λεβήτων) στα Ειρηνοδικεία Βασιλικών και Κουφαλίων, αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκηςpdf8-10-2013

453/2013 Επαναληπτική ανακοίνωση για την κατάθεση προσφορών για την ετήσια συντήρηση των κλιματισιτκών μηχανημάτων στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑΧΔΙΚ του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκηςpdf10-10-2013

476/2013 Επαναληπτική ανακοίνωση για την κατάθεση προσφορών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης (λεβήτων) στα Ειρηνοδικεία Βασιλικών και Κουφαλίων, αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισηςpdf17-10-2013

483/2013 Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκηςpdf24-10-2013

484/2013 Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού και χαρτιού εκτύπωσης στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκηςpdf24-10-2013

502/2013 Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και την αναγόμωση μέσων πυρασφάλειας στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 6-11-2013pdf

 
 
 

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Μεθόδων και Οργάνωσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
  Powered by ALTEC Developed by OTS