Αρχική | Χρήστες | Φορείς - Σύνδεσμοι | Συνθέσεις Δικαστηρίων | Εκλογές
 
 
Google
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
Συνοπτική περιγραφή
Κανονισμός Πρωτοδικείου
Οργανωτική δομή
Έντυπα αιτήσεων
Στόχοι-έργα
Στατιστικά
Eκδηλώσεις
Τοποθεσία
Συνήθεις Ερωτήσεις
Προμήθειες
Επικοινωνία
 
Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Κάντε κλικ εδώ!
Click για να δείτε το πιστοποιητικό
Οδηγίες έκδοσης Πιστοποιητικών Ηλεκτρονική αίτηση/παραλαβή Πιστοποιητικών
 
Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
Πράξη 17/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικκά με την λειτουργία του Πρωτοδικείου για το χρονικό διάστημα 25/01/2021 - 01/02/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
Πράξη 12/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικκά με την λειτουργία του Πρωτοδικείου για το χρονικό διάστημα 18/01/2021 - 25/01/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δυνάμει της με αριθμό Δ1α/ΓΠοικ/76629/28-11-2020 ΚΥΑ εκδικάζονται μόνο υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737,738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α' 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ' άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Συναινετικό αίτημα αναβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72§2 του ν. 4722/2020 (με κοινή δήλωση μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δικασίμου), δεν προβλέπεται στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων. Αιτήματα αναβολής, είτε κοινά, είτε μονομερώς, ως προς την εκδίκαση των ως άνω αποκλειστικά υποθέσεων κρίνονται ενώπιον του εκδικάζοντος δικαστή με αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Από το γραφείο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ
Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι για τις ανάγκες υποβολής μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αίτημα αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’άρθρο 74§4 εδ. γ’ του ν. 4690/2020 το email α) του Τμήματος Γραμματέων Εδρών Πολυμελούς Πολιτικής Διαδικασίας είναι : poledres.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr β) του Τμήματος Γραμματέων Εδρών Μονομελούς Πολιτικής Διαδικασίας είναι : poledres.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr γ) του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων – Διαταγών Πληρωμής είναι: asfalistika.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr Από το Γραφείο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Στην Αρχική Σελίδα και στον σύνδεσμο Οδηγίες για την έκδοση Πιστοποιητικών συμπεριλμβάνονται τα email των Τμημάτων Πτωχεύσεων και Πιστοποιητικών. Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος επισυνάπτεται και σε αυτήν την ανακοίνωση.

Ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφων - Διαθέσιμες Διαδικασίες/Αντικείμενα
Οι ενεργές διαδικασίες/αντικείμενα για τις οποίες μπορεί να γίνει ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης περιέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 
Δελτία Τύπου

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η παραλαβή των Πιστοποιητικών γίνεται από τον ίδιο τον αιτούντα με επίδειξη ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση αν παραληφθεί από άλλο πρόσωπο. Ειδικότερα για τα Πιστοποιητικά αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος και αποποίησης κληρονομιάς απαιτείται και απόδειξη έννομου συμφέροντος. Για τα πιστοποιητικά Διαθηκών και Εταιριών δεν ισχύουν τα παραπάνω.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Από την Δευτέρα 26/11/2018 ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Μεθόδων και Οργάνωσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
  Powered by ALTEC Developed by OTS